Dantherm  domácí větrací jednotky
Technické data řady HCV a HCH

Pro stažení textu níže ve formátu PDF klikni ZDE

Základní popis HCV a HCH

Aplikace a instalace

 

HVC modely


Domácí vertikální ventilace HCV je navržena pro vertikální montáž. V této řadě jsou k dispozici dvě jednotky, HCV 3 a HCV 5, které jsou určeny pro ventilaci do 140 m, respektive do 260 m2.

 

Jednotka HCV 3 se dá výborně ukrýt do standardní kuchyňské skříně 60x60 cm, případně v moderních bytech do technických místností, kde je vše ukryto za dveřmi. Všechny rozvody jsou připojeny na vrchní části jednotky ale u tohoto modelu je také možnost napojení přiváděného vzduchu ze vzduchu ze spodku jednotky, pro použití rozvodů podlahou.

 Jednotka HCV 5 je ideální pro instalaci do standardní skříně 60x60 cm. Pokud je zde požadavek, aby byla jednotka schovaná za dveřmi, zredukuje se hloubka jednotky pomocí speciálního zavěšení, které je dodáváno jako příslušenství na 560 mm. u tohoto modelu je všechno potrubí připojeno na vrchní části jednotky.

 

HCH modely

 

Horizontální domácí ventilační jednotka HCH je určena pro umístění do podkroví, půdu nebo na podlahu do technických místností. Jsou vhodné pro instalaci do nevytápěných prostor, mají zesílenou vnější izolaci pláště jednotky.

Řada je tvořena HCH 5 a HCH 8, které pokryjí požadavky na ventilaci v obytných prostorách o plochách 280 m, respektive 475 m2.

Oba modely HCH mají připojení potrubí na zadní straně a servisní přístup na přední straně. Elektrické připojení je na zadní straně, venkovní vzduch je připojen na pravé straně. Rozvody do místnosti ( i odsávání) jsou vždy na levé straně jednotky. Odvod kondenzátu se  nachází ve spodní části ventilační jednotky.

 

Funkce

Obě jednotky HCV i HCH jsou standardně dodávány s automaticky regulovaným ovládacím panelem, který zaručuje, že relativní vlhkost v obytných místnostech je vždy na komfortní úrovni. Automatický ovládací systém konstantně monitoruje relativní vlhkost vzduchu odváděného z obytných prostor, pomocí vlhkostních čidel v jednotce, a sám si reguluje potřebnou výměnu vzduchu. To zaručuje optimální vnitřní klima, ale i zároveň minimální spotřebu energie, a to i v případě, že aktivita ve sledovaných místnostech klesne na minimum.

 

Vlastnosti

  • Automatická regulace s vestavěnými čidly vlhkosti
  • Vysoká účinnost - až 95%
  • EC motory s extrémně nízkou spotřebou (nízká SFP)
  • Snadná instalace díky nastavení přímo na jednotce pomocí vestavěných tlakových čidel
  • HVC modely pro instalaci do skříní 60x60 cm

 Skříň

Jednotky HCV jsou vyrobeny z lisovaného polystyrenu (EPS). Díly jsou o minimální tloušťce stěny 32 mm, zatímco jednotky HCH mají díly o minimální tloušťce stěny 40 mm. Tento vysoký stupeň izolace umožňuje jejich použití v místnostech až do teploty -20°C.

Jendotky HC odpovídají evropské normě pro požární předpisy podle normy EN 13501 třída E. Celková míra netěsnosti (při zavřeném By-passu) je méně než 1=. Opláštění jednotky je z 0,8 mm aluzinkových panelů a HCV jednotky jsou v barevném provedení RAL9010. 

Vysoce účinný hliníkový protiproudý rekuperátor

Teplo se rekuperuje pomocí vysoce účinného protiproudového výměníku vyrobeného z hliníku, který Dantherm upravil pro co nejvyšší úsporu energie s co nejnižšími tlakovými ztrátami při použití pro napojení na malé vzduchové výkony.


Ventilátory

Všechny jednotky HC používají nejnovější EC technologii pro ventilátory. Použití těchto nejnovějších technologií spolu s upravenými lopatkami poskytuje tu nejlepší vzduchovou kontrolu a úsporu energie. Ventilátory jsou napájeny 230V a krokově regulovány pomocí nízkého napětí 0 - 10V z ovládacího panelu.Filtry

Všechny jednotky standardně používají pro odsávaný i přiváděný vzduch kompaktní filtry G4 50mm. Tím je zajištěna potřebná filtrace. Výhodou kompaktních filtrů je větší filtrační plocha proti vláknovitým nebo malým kapsovým filtrům. Díky tomu vydrží déle a při normálních podmínkách není nutné filtry měnit víckrát jak jedno a maximálně dvakrát za rok. Pokud jsou nutné filtry F7 (pylové filtry), je možné je dodat jako příslušenství. Jejich použitím zabráníte tomu, aby se ventilačním systémem do domu dostaly alergeny. Instalace

Měření a nastavení se provádí u všech modelů pomocí speciálních trysek a potenciometrů umístěných na zadní straně odnímatelného panelu. Výkonový graf je nalepený zepředu na plysterenové skříni a znázorňuje  tlak a množství. Instalační firma musí přesně nastavit rychlost vzduchu. Na štítku je také místo, kde instalační firma může také vyznačit množství vzduchu, zpětný tlak a rychlost ventilátoru tak, jak byly nastaveny.Provoz

Dva nástěnné modely HCV 3 a HCV 5 pracují pomocí integrovaného ovládacího panelu (HVP 4), který je umístěn v ergonomické pozici, pokud je jednotka nainstalována ve výšce okolo 2 m. Dva horizontální modely HCH 5 a HCH 8 pracují pomocí ovládacího panelu (HCP 4), který je připojen k jednotce kabelem. Ovládací panel může být umístěn na zdi v přízemí technické místnosti nebo i v obývacím pokoji. Na ovládacím panelu vždy vidíte stav provozu jednotky, případně ho můžete i změnit. Servis a údržba

V podstatě je jediná nutná údržba pro jednotky HC dvakrát ročně zkontrolovat nebo vyměnit filtry, vždy když začne LED kontrolka blikat žlutě a akustický alarm pípne každou hodinu. Při výměně filtrů u modelů HCV, které najdeme pod vrchními dvířky, musíme krom výměny také provést vyresetování tlačítka časového hlídače výměny filtrů. U modelů HCH se odstraní čelní panel, vymění se dva filtry a potom se vyresetuje časový hlídač výměny filtrů. Mimo výměny filtrů a čištění vnější části jednotky, nesmí být jiný servis prováděn jinou, než vyškolenou osobou. Techničtí pracovníci firmy Winiair a její partneři jsou vždy připraveni vyřešit neodkladně jakýkoliv problém, týkající se ventilačních jednotek.  

Regulace

Strategie regulace

Fakt, že jednotky HC používají zcela automatickou regulaci, znamená, že v podstatě po instalaci a nastavení jednotky není nutné nic regulovat ani nastavovat. Samozřejmě pokud je to nutné, je možné automaticky panel také regulovat a nastavit rychlost ventilátorů nebo nastavení by-passu manuálně podle aktuálních požadavků. Instalace vždy ochraňuje uživatele před nesprávným nebo neekonomickým provozem po delší dobu. To je zapříčiněno tím, že většina funkcí se po čtyřech hodinách vrátí do výchozího nastavení. Díky tomu se zabrání nechtěnému zvýšení spotřeby energie, když například zapomenete, že jste nastavili nejvyší rychlost ventilátoru, nebo manuálně zapnuli by-pass. Při vypnutí systému se za čtyři hodiny opět sám zapne. Díky tomu si můžete být jistí, že prostředí bude vždy ideální a nebude vznikat kondenzát v potrubí. 

Při nastavování se rychlost číslo tři na ovládacím panelu nastaví na množství vzduchu, které je nutné pro normální aktivitu v domě. To se provede nastavením potenciometrů. (ventilátorové kroky 46-49) 

Správný poměr nastavení rychlosti ventilátorů je následující: 

  1. Rychlost vent. 0 = oba ventilátory vypnuty čtyři hodiny
  2. Rychlost vent. 1 = o 40 kroků méně než rychlost tři (min. 20 kroků)
  3. Rychlost vent. 2 = o 20 kroků méně než rychlost tři
  4. Rychlost vent. 3 = základní nastavená rychlost
  5. Rychlost vent. 4 = o 20 kroků více než rychlost tři

 

Hned po instalaci jednotka nikdy neběží na větší výkon, než je základní nastavená rychlost tři. Tím se zabrání tomu, aby jednotka běžela na maximální výkon při vlivu případných externích faktorů, které by mohly nastavení nepříznivě ovlivnit. Ochrana namrzání

Inteligentní ovládací systém jednotek HC zajišťuje, že tepelný výměník nemůže namrznout. Ochrana proti námraze se aktivuje, pokud teplota použitého vzduchu (T 4) klesne pod < + 2°C, což je obvyklé, pokud teplota nasávaného vzduchu (T1) klesne na - 6 až - 7 °C. Pokud teplota (T4) poklesne pod + 2°C systém automaticky sníží výměnu vzduchu (T2) tak, aby byla teplota použitého vzduchu (T4) stále na hodnotě nejméně + 2°C. Pokud je opravdu velká zima, jednotka sníží na krátkou chvíli přiváděný vzduch na 0 metrů za hodinu, aby rekuperátor zůstal bez námrazy. Pokud je venkovní teplota (T1) menší než - 13°C déle než 5 minut, jednotka se automaticky zastaví na 30 minut kvůli zastavení namrzání. By-pass chlazení

Automatická funkce by-pass

Všechny ventilační jednotky HC mimo HCV 3, jsou vybavené automatickou funkcí By-pass. Modul By-passu je regulován automaticky a používá chladný venkovní vzduch pro ochlazení domu v letních horkých dnech. Noční teploty většinou klesnou pod teplotu uvnitř domu. Modul By-passu odvede všechen odváděný teplý vzduch okolo tepelného výměníku, pro dosažení co nejlepšího chladícího efektu. Aby se modul By-passu automaticky otevřel, musí být teplota odsávaného vzduchu (T3) > nebo = 24 °C a venkovní vzduch (T1) 15 °C. Venkovní vzduch (T1) musí být o 2 °C chladnější než teplota venkovního vzduchu (T3). 

Manuální funkce By-pass

I přes velkou výhodu automatického chlazení pomocí By-passu, je zde také funkce použití manuální funkce By-passu. kterou si může uživatel aktivovat kdykoliv potřebuje. Tato funkce ponechá By-pass otevřený po dobu 6ti hodin, pokud je teplota odváděného vzduchu > nebo = 15 °C a venkovní teplota (T1) je okolo 2 °C a venkovní vzduch je o 2 °C chladnější než teplota odváděného vzduchu (T3).Kontrola filtrů

Protože během provozu dochází k zanášení filtrů a tím ke snižování průchodu vzduchu, to je kompenzováno stále větší a větší rychlostí ventilátoru dokud zvukový a světelný alarm nezapne signalizaci znečištění filtru. Ovládací panel

Obrázek pod textem znázorňuje tlačítka a LED signalizaci.

 

 

 

Rozměry

Rozměry najdete v sekci DOWNLOAD - INFORMAČNÍ LETÁKY - TECHNICKÁ DATA HCV HCH po stažení .pdf souboru najdete v dolní polovině dokumentu rozměry HCV a HCH jednotek.

Výkonová data

Výkonová data najdete v sekci DOWNLOAD - INFORMAČNÍ LETÁKY - TECHNICKÁ DATA HCV HCH po stažení .pdf souboru najdete v dolní polovině dokumentu výkonová data HCV a HCH jednotek.

Příslušenství

příslušenství najdete v sekci DOWNLOAD - INFORMAČNÍ LETÁKY - TECHNICKÁ DATA HCV HCH po stažení .pdf souboru najdete v dolní polovině dokumentu příslušenství pro HCV a HCH jednotky.