V kursu pod názvem výcvik pilotů ultralehkých letadel Vás naučíme bezpečně pilotovat ultralehká letadla, v našem případě typ Zenair CH601.

Požadavky na klienta

Podmínkou pro zařazení do výcviku je dosažení 15ti let věku, u osob mladších 18ti let je nutný souhlas zákonného zástupce. Avšak vyjímkou není, že létat začínají i klienti důchodového věku.

Před praktickým létáním klient absolvuje lékařskou prohlídku u pověřeného sportovního lékaře, který má akreditaci na letecké sporty (seznam lékařů Vám na požádání rádi předáme).

Klientům doporučujeme členství v Letecké amatérské asociaci, které kromě dalších výhod a služeb zahrnuje i úrazové pojištění. Jako členové LAA ČR budete také odebírat časopis Pilot, který vychází každý měsíc a mimo jiné přináší i řadu důležitých informací o provozu ULL. 


Teorie

Osnovami pro výcvik na UL letounech je předepsáno celkem 45 hodin teorie, kde se naučíte vše, co budete potřebovat pro následující výcvik a vaši další leteckou činnost. Jedná se zejména o výuku aerodynamiky, meteorologie, letecké navigace, nauky o konstrukci letadel, leteckých přístrojů, motorů a vrtulí a také seznámení s leteckými předpisy, leteckou komunikací a frazeologií.

Již po absolvování 16ti hodin teorie (zejména aerodynamiky) lze začít s praktickým výcvikem.

Výuka teorie splňuje podmínky teoretické přípravy i pro zahájení výcviku na kvalifikaci PPL - soukromý pilot letounů.

Jako učební pomůcku vám doporučujeme zakoupení knihy "Učebnice pilota" od ing. Beneše, nakladatelství Svět křídel. Před nedávnem konečně vyšlo očekávané nové upravené vydání této učebnice.

Praxe

Praktický výcvik probíhá podle osnovy UL3 a zahrnuje nejméně 20 letových hodin. Po zvládnutí úlohy s hodnocením 1-2 postupuje klient na další úlohu.

Na  závěr kurzu absolvuje klient pilotní zkoušku s inspektorem a po jejím úspěšném složení získá pilotní průkaz.